Osvetlenie verejné

Doplnenie verejného osvetlenia v Poprade

/ 1977