Osvetlenie špeciálne

Osvetlenie železničnej stanice Kysak

/ 1837