Osvetlenie verejné

LED sústava verejného osvetlenia obce Lopuchov

/ 1994