Osvetlenie verejné

Modernizácia osvetlenia obce Belince

/ 1907