Cesty a chodníky

Obnova verejného osvetlenia obce Horné Pršany

/ 1949