Osvetlenie exteriéru

Osvetlenie areálu spoločnosti Prelika

/ 2006