Osvetlenie exteriéru

Osvetlenie bežeckej dráhy v Prešove

/ 2398