Osvetlenie interiéru

Osvetlenie izby pacientov v FNsP J.A.Reimana

/ 2049