Osvetlenie exteriéru

Osvetlenie kostola obce Lehota

/ 2064