Osvetlenie verejné

Osvetlenie obce Veľké Zálužie

/ 1913