Osvetlenie interiéru

Osvetlenie operačnej sály v FNsP J.A. Reimana

/ 2336