Osvetlenie exteriéru

Osvetlenie pamiatok obce Belince

/ 1821