Osvetlenie exteriéru

Osvetlenie parkovacej plochy vozidiel

/ 1997