Osvetlenie exteriéru

Osvetlenie parkoviska a príjazdovej komunikácie

/ 1912