Osvetlenie verejné

Osvetlenie parku obce Ladice

/ 1769