Osvetlenie špeciálne

Osvetlenie priestranstva železničnej stanice Břeclav

/ 1938