Osvetlenie exteriéru

Osvetlenie prístrešku geriatrického pavilónu

/ 588