Osvetlenie exteriéru

Osvetlenie reklamných plôch spoločnosti BigBoard

/ 1999