Osvetlenie exteriéru

Osvetlenie sakrálnych objektov kostola a kaplnky

/ 1834