Osvetlenie exteriéru

Osvetlenie vjazdu a výjazdu tunela Bôrik

/ 4410