Osvetlenie interiéru

Osvetlenie vyšetrovne na oddelení traumatológie

/ 2071