Osvetlenie špeciálne

Osvetlenie výstavného boxu

/ 1947