Osvetlenie špeciálne

Osvetlenie železničnej stanice Prešov

/ 1931