Svietidlo LED Street slim je navrhnuté na osvetlenie ciest a cestných komunikácií, parkovísk a priemyselných areálov. Maximálny dôraz je kladený na vyžarovacie charakteristiky, rovnomernosť osvetlenia, bezporuchovosť a ľahkú montáž.

Katalóg

Osvetlenie
interiéru

Osvetlenie
exteriéru

Osvetlenie
verejné

Osvetlenie
špeciálne