Správa železniční dopravní cesty, Břeclav, Česká republika