Osvetlenie verejné

Regulovaná sústava verejného osvetlenia – Solčany

/ 1994