Osvetlenie verejné

Rekonštrukcia osvetlenia komunikácií v Lehote

/ 1964