Osvetlenie exteriéru

Rekonštrukcia osvetlenia prístrešku ČS PHM

/ 1903