Osvetlenie verejné

Svietidlá verejného osvetlenia v Súlovciach

/ 1979