Osvetlenie verejné

Verejné osvetlenie mesta Levoča

/ 2058