Osvetlenie verejné

Verejné osvetlenie mesta Ochrid

/ 1879