Osvetlenie verejné

Verejné osvetlenie v obci Horné Hámre

/ 1927