Názov projektu:
„Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku LED-SOLAR, s.r.o. zavedením inovatívnych technológií do výroby"

Názov a sídlo prijímateľa:
LED-SOLAR, s.r.o.
Lesnícka 2/A
Prešov 080 05

Ciele projektu:
Rast konkurencieschopnosti podniku LED-SOLAR, s.r.o. prostredníctvom inovácie výroby v oblasti LED svietidiel

Aktivity projektu:

  1. Svetelno-technické meracie zariadenia
  2. Merací systém na meranie spektrorádiometrických a elektrických parametrov LED svietidiel
  3. Revízne prístroje
  4. Zalievacie zariadenia
  5. Sieťotlačové zariadenia

Výška poskytnutého NFP: 29 137,03 EUR

Miesto realizácie projektu:
LED-SOLAR, s.r.o.
Lesnícka 2/A
Prešov 080 05

Začiatok projektu: 08/2015

Ukončenie projektu: 12/2015

Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk
Internetová stránka Operačného programu: www.opkahr.sk

Fond EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja

K stiahnutiu: Publicita projektu 2014 Súbor pdf - (313.13 kB)

Opis projektu

Realizovaný projekt 2014 „Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku LED-SOLAR, s.r.o. zavedením inovatívnych technológií do výroby" prispel k vybudovaniu významnej časti technologickej základne určenej pre elektrotechnickú a strojárenskú výrobu so zameraním na produkciu LED svietidiel a ich komponentov. Spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. investovala formou spolufinancovania poskytnuté finančné prostriedky do nákupu zariadenia na meranie svetelno-technických parametrov svietidiel. Pre konštrukciu LED svietidiel bolo rovnako dôležité využívať merací systém na meranie spektrorádiometrických a elektrických parametrov. Obe zariadenia si vyžiadali vybudovanie nových laboratórnych priestorov. Vďaka novým laboratóriám posunul projekt 2014 spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. medzi špičku slovenských výrobcov osvetľovacej techniky.

Posilnený vývoj začal postupne prinášať svoje efekty hlavne vo forme zvýšeného dopytu klientov po výnimočných produktoch šitých na mieru pre veľmi špecifický účel nasadenia v prevádzke.

Vo výrobe finálnych produktov sa naplno ukázali výhody zalievacieho zariadenia, ktoré sa využíva hlavne pri presnom utesňovaní a lepení rôznych komponentov svietidiel. Zakúpené sieťotlačové zariadenie slúži pri pájkovaní LED diód na dosky plošných spojov, kde pomáha k presnému nanášaniu pájkovacej pasty..

Zároveň tento projekt poslúžil na podporu zamestnanosti a sociálnej inklúzie. Vytvorenie odborného pracovného miesta zameraného hlavne na aktivity v oblasti vývoja a konštrukcie LED svietidiel významne prispelo k ďalšej dynamike rozvoja zamestnanosti v spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o..

crossmenu