Regulovaná sústava verejného osvetlenia je výsledok komplexnej rekonštrukcie osvetlenia obce Solčany. Pôvodná sústava verejného osvetlenia obsahovala svietidlá, ktoré postupne morálne i technicky zastarali. Konvenčnú osvetľovaciu technológiu bolo potrebné nahradiť niečím novším, kvalitnejším a predovšetkým úspornejším. Regulované LED svietidlá dokázali svoju opodstatnenosť.

Predstaviteľov obce Solčany oslovila ponuka obchodných zástupcov spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. v podobe LED svietidiel určených pre osvetľovanie dopravných komunikácií, križovatiek, ciest a chodníkov či verejných priestranstiev. Vynikajúce renomé majú osvedčené výrobky určené pre verejné osvetlenie z modelového radu svietidiel LED Street SII. Dosiaľ ich bolo pre verejné osvetlenie v mestách a obciach doma i v zahraničí vyrobených niekoľko desiatok tisíc kusov. Reklamácie na tento typový rad svietidiel sú vskutku minimálne.

Regulovaná sústava verejného osvetlenia - svietidlá

LED svietidlá skupiny LED Street SII vynikajú robustnosťou konštrukcie. Telo svietidla z hliníkovej zliatiny s početným rebrovaním umožňuje efektívne chladenie LED modulov. Táto skutočnosť významne predlžuje dobu živostnosti svietidla a zvyšuje jeho spoľahlivosť. Kvalita svietidla LED Street SII spočíva aj v použití špičkových komponentov renomovaných svetových výrobcov. Na kvalitné hliníkové spoje sú implementované LED diódy amerického výrobcu CREE. Optický systém svietidla je zabezpečený využitím výrobkov fínskej spoločnosti LEDiL, ktorá predstavuje svetovú špičku vo výrobe optických systémov pre LED svietidlá. Podľa okolností alebo podľa požiadaviek zákazníkov sa do svietidiel LED Street SII montujú elektronické predradníky globálnych značiek Tridonic alebo Mean Well.

Prínosy rekonštrukcie osvetlenia

Celkovo priniesla rekonštrukcia osvetlenia obce niekoľko významných výhod. Tie sa prejavili v nezanedbateľnej úspore spotrebovanej elektrickej energie, ktorá presiahla 50%. K celkovým úsporám pri spotrebe elektrickej energie prispieva aj inštalovaný systém regulácie a diaľkovej správy. LED svietidlá predstavujú aj zníženie celkových ročných nákladov na údržbu. Nová regulovaná sústava verejného osvetlenia zabezpečila vyššiu rovnomernosť a intenzitu osvetlenia osvetľovaných plôch. V konečnom dôsledku to znamená väčšiu bezpečnosť pohybu všetkých účastníkov cestnej premávky po obecných komunikáciách. A v neposlednom rade netreba zabúdať na prevenciu kriminality, ktorú rekonštruovaná sústava verejného osvetlenia pre bezpečnosť majetku a občanov Solčian priniesla.

Zákazník

Obec Solčany

 

 

crossmenu