Rekonštrukcia osvetlenia prístrešku nad výdajnými stojanmi PHM priniesla radikálne zvýšenie intenzity osvetlenia priestoru pod prístreškom.

Aj pri celkovom znásobení svetelného toku bola dosiahnutá úspora elektrickej energie na úrovni 55%.

Zákazník

MKM Prešov, s.r.o., Prešov

crossmenu