Modernizácia osvetlenia železničnej stanice v Košiciach bola ďalším významným počinom vedenia Oblastného riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky v Košiciach. Vďaka tejto akcii si cestujúca verejnosť opäť polepšila. Bolo potrebné riešiť náročné prevádzkové podmienky. Preto sa už tradične železničiari obrátili na vývojovo - výrobnú spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o.

Samotnej modernizácii osvetlenia predchádzali prípravné práce na túto významnú akciu. ŽSR sú pre LED-SOLAR významným partnerom.  Preto je už samozrejmosťou, že spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. poskytuje projekčným kanceláriám technickú podporu. Projektanti spoločnosti sú k dispozícii pri každej podobnej akcii. Modernizácia osvetlenia tejto železničnej stanice sa realizovala na základe vykonaných svetelno - technických  výpočtov.

Modernizácia osvetlenia železničnej stanice - technológia

Základom pri úspešnej modernizácii osvetlenia železničného areálu bolo nahradenie konvenčných svietidiel so sodíkovými výbojkami inštalovanými na odvetľovacích vežiach. Preto nie je náhoda, že náhradu tvoria osvedčené železničné LED svietidlá modelového radu LED Rail spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o.  LED Rail Line s výkonom 200 W sú svietidlá na umiestnenie do košov osvetľovacích veží. Práve tieto slúžia na základné plošné osvetlenie železničného priestranstva.  Napokon osvetľovaciu sústavu dopĺňajú výkonné smerové svietidlá LED Rail Spot. Tieto slúžia na dosvietenie priestoru, osvetlenie významných bodov v koľajisku. Práve nimi môžeme dosiahnuť zabezpečenie požadovanej rovnomernosti osvetlenia priestoru.

Pôvodné svietidlá so sodíkovými výbojkami umiestnenými na samostatne stojacich železničných stĺpoch boli nahradené svietidlami LED Rail II. Ich príkon je 80 W. A práve u týchto svietidiel je zaujímavosťou umiestnenie zdroja a niektorých druhov ochrán svietidla v rozvodnici v telese stĺpa. Práve toto technické riešenie významne zjednodušuje a zlacňuje údržbu.

Benefity

Modernizácia osvetlenia železničnej stanice v Košiciach prináša skvelý pocit z úžasnej nočnej atmosféry. Napriek tomu je bezpečnosť najdôležitejším prínosom každej rekonštrukcie osvetlenia železničnej stanice.

Prioritou bolo zvýšenie bezpečnosti vlastných zamestnancov železničnej stanice. Predovšetkým tu treba zdôrazniť, aká dôležitá je garancia kvalitného osvetlenia pri výkone pracovných úloh. Ale bezpečnosť cestujúcich je rovnako dôležitou prioritou košických železničiarov.

Zdravá rivalita medzi regiónmi prináša svoje ovocie. Preto sú košický železničiari pyšní, že opäť v niečom predbehli Bratislavu. Treba úprimne povedať, že takéto osvetlenie železničnej stanice tam jednoducho nemajú! Nezabúdajme ani na majstovstvá sveta v ľadovom hokeji. Tie boli ďalším dôvodom rekonštrukcie osvetlenia železničnej stanica. Je jasné, že nádherne rozžiarená stanica iste pozitívne osloví všetkých športových nadšencov - návštevníkov Košíc. A nielen ich...

Pracovníci LED-SOLAR -u sú hrdí na to, že svojím dielom významne prispeli k úspešnej modernizácii osvetlenia tejto významnej železničnej stanice na východe Slovenska. Ale pred nimi sú ďalšie výzvy!

crossmenu