Prejavom veľkej dôvery sa v roku 2015 začala spolupráca Oblastného riaditeľstva ŽSR v Košiciach so spoločnosťou LED–SOLAR, s.r.o.. Nové osvetlenie železničnej stanice Kysak bolo prvou povolenou overovacou prevádzkou LED svietidiel určených pre osvetľovanie železničného priestranstva vyrobených vo výrobnom závode LED-SOLAR-u.

Pôvodné osvetlenie železničnej stanice

Pôvodné osvetlenie stanice v Kysaku postupne dosluhovalo. Riešenie postavené na svietidlách so sodíkovými výbojkami už nekorenšpondovalo s novými technologickými možnosťami súčasnej doby. Závažným problémom bolo aj nebezpečné oslňovanie strojvodcov guľovými sodíkovými svietidlami na stredovom nástupišti. Zrejmým dôvodom pre modernizáciu osvetlenia bola aj vysoká spotreba elektrickej energie pri nedostatočnej intenzite svetelného toku.

Spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. garantuje svojím partnerov absolútny súlad technického riešenia s platnými predpismi. Nie inak tomu bolo aj pri riešení návrhu modernizácie osvetlenia tejto železničnej stanice.

Projekčná skupina spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. pripravila návrh realizácie postupnej výmeny svietidiel. Stalo sa tak na základe určenia najakútnejších problémov osvetlenia železničnej stanice po realizovanej technickej obhliadke a meraniach svetelnotechnických parametrov.

LED osvetlenie stanice teraz

Prvou lastovičkou osvetlenia železničnej stanice v Kysaku bola modernizácia obojstranného nástupišťa svietidlami modelového radu LED Rail Platform T. Tieto nahradili vyššie zmienené staré guľové výbojkové osvetľovacie telesá. Takto sa okamžite odstránil najzávažnejší problém nedostatočne osvetľovanej plochy najčastejšie využívaného perónu a oslňovania vodičov vlakových súprav.

Výrobky prešovského LED–SOLAR-u sa osvedčili a úspešne obstáli v náročných podmienkach železničnej prevádzky . Od tej doby konštruktéri spoločnosti navrhli a uviedli do praxe ďalšie produkty radu LED Rail špeciálne určené pre osvetlenie železničnej stanice. Do dnešného dňa krôčik po krôčiku dokázala spoločnosť LED–SOLAR vytvoriť ucelený koncept osvetlenia železničného priestranstva skupinou špeciálnych výrobkov určených pre osvetľovacie veže, samostatné osvetľovacie stĺpy, pre osvetlenie vlastného koľajiska, krytých i nekrytých nástupíšť.

To, čo začalo modernizáciou jedného nástupišťa v Kysaku, bolo ukončené komplexnou rekonštrukciou osvetlenia celej železničnej stanice, ktorá patrí k dôležitým dopravným uzlom našich železníc.

Nové LED osvetlenie železničnej stanice v Kysaku prináša okrem príjemných pocitov verejnosti hlavne bezpečnosť cestujúcich a prevádzkového personálu.

crossmenu