Komplexná rekonštrukcia osvetlenia čerpacej stanice spoločnosti AMM Prešov, s.r.o. mala za ciel zvýšiť komfort zákazníkov využívajúcich služby čerpacej stanice. LED svietidlá v interiéroch aj v exteriéri objektu mali splniť očakávania investora a zvýšiť atraktivitu služieb poskytovaných na tejto čerpacej stanici pohonných hmôt, ktorá je zaradená v známej sieti benzíniek Shell.

Rekonštrukcia osvetlenia čerpacej stanice - LED technológia

Projektanti LED-SOLAR pristupovali k projektu rekonštrukcie osvetlenia čerpacej stanice pohonných hmôt z viacerých hľadísk. Bola tu požiadavka nemeniť existujúce rozvody elektrickej energie z dôvodu zníženia investičnej náročnosti. Zároveň tu bola snaha maximálne znížiť spotrebu elektrickej energie doplnkovými opatreniami.

Základom riešenia bolo využitie LED svietidiel pri dodržaní technických noriem pre osvetľovanie vonkajších aj vnútorných priestorov. Zníženie elektrickej energie už na novej sústave sa dosiahlo inštaláciou pohybových senzorov na parkovisku za budovou čerpacej stanice a zmenou LED čipov v pôvodnom osadení štítu na prístrešku čerpadiel.

Stropné LED svietidlá LED Office RF osadené v kazetovom strope sa stali základom pre osvetlenie predajne. Tieto výrobky spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. vynikajú vysokým merným výkonom a dlhoročnou bezporuchovou prevádzkou. Do štítov nad regálmi boli inštalované líniové LED svietidlá, ktoré výrazne prispeli k osvetleniu vystaveného tovaru.

Rekonštrukcia osvetlenia čerpacej stanice zaznamenala veľké zmeny aj v riešení exteriérov. Azda najväčšiu priniesli LED svietidlá zapustené v strope prístrešku. Tu boli použité výkonné svietidlá LED Industry určené do náročných priemyselných podmienok. Vhodne zvolená optika vylúčila oslňovanie zákazníkov počas tankovania vozidiel.

Na základe požiadavky investora bolo riešené osvetlenie parkoviska za budovou čerpacej stanice. Využitie LED svietidiel LED Street Slim sa priam samo ponúkalo. LED svietidlá tohto modelového radu sú určené na osvetľovanie cestných komunikácií a verejných priestranstiev. Majú robustnú hliníkovú konštrukciu a sú mimoriadne spoľahlivé. V tomto prípade boli osadené v relatívne malej výške na fasáde budovy. Preto určili projektanti spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. použitie optík s extrémne širokou vyžarovacou charakteristikou. Je skutočne veľkou výhodou využívať služieb výrobcov LED svietidiel, ktorí dokážu prispôsobiť technické parametre svojich výrobkov požiadavkám určeným pre konkrétnu situáciu, pre konkrétny projekt.

Osvetlenie štítu - riešenie

Nové riešenie líniových svietidiel pre osvetlenie štítu prístrešku spočívalo v použití monochromatických čipov – červených a žltých. Toto riešenie prinieslo výraznú úsporu elektrickej energie a zvýšenie intenzity osvetlenia oproti pôvodnému osadeniu bielymi LED-kami.

Použitie LED svietidiel prinieslo investorovi výrazné zníženie nákladov na energie a údržbu osvetľovacej sústavy.

Zákazník

AMM Prešov, s.r.o., Prešov

crossmenu