Nové LED osvetlenie predajne čerpacej stanice Shell, ktorej majiteľom je spoločnosť AMM Prešov, s.r.o., Prešov prinieslo zákazníkom novú kvalitu nakupovania. Modernizácia osvetlenia predajne čerpacej stanice prebiehala na základe dobrých skúseností s predchádzajúcimi inštaláciami spoločnosti LED - SOLAR, s.r.o.. LED svietidlá pre osvetlenie čerpacej stanice boli už pred touto zákazkou namontované v exteriéroch a priniesli zvýšenie komfortu klientov pri využívaní služieb čerpacej stanice.

Pre osvetlenie obchodných priestorov platia všeobecné osvetľovacie normy a predpisy. LED svietidlá určené pre obchod so svojimi modernými optickými systémami umožňujú zohľadniť rozmanitosť úloh pri predaji tovaru v predajni. Predstavitelia spoločnosti  AMM Prešov sa po rozhodnutí rekonštruovať osvetlenie svojich obchodných priestorov obrátili s požiadavkou na návrh novej osvetľovacej sústavy na odborníkov spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o..

LED osvetlenie čerpacej stanice – návrh

Každá osvetľovacia sústava určená pre osvetlenie predajne čerpacej stanice musí zodpovedať štandardným požiadavkám kladeným na osvetlenie z hľadiska plnenia požadovanej zrakovej úlohy. Zodpovední projektanti sa preto musia oboznámiť s charakterom prevádzky a činnosťou a úlohami zamestnancov na jednotlivých pracoviskách. Zaujíma ich aj rozloženie zariadenia v priestore predajne. Nemenej dôležité sú aj možnosti osvetlenia predajne prirodzeným denným svetlom prostredníctvom okien, svetlíkov či svetlovodov. Až po zistení všetkých týchto skutočností je možné prikročiť k vlastnému návrhu projektu pre osvetlenie danej predajne.

Je samozrejmosťou, že pracovníci projekčnej kancelárie spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. pred návrhom osvetľovacej sústavy vykonávajú obhliadku priestorov na mieste. Aj nové LED osvetlenie predajne čerpacej stanice pohonných hmôt vzišlo zo získaných informácií od kompetentných prevádzkových pracovníkov a z realizovaných vlastných meraní svetelných pomerov skutkového stavu.

Svietidlá pre obchod

Pre osvetlenie predajne navrhujú projektanti LED-SOLAR-u LED svietidlá hneď niekoľkých modelových radov. Najviac preferované sú výrobky modelového radu LED Shape určené pre rôznorodé osvetlenie podľa tovarovej skladby v predajni a použitého zariadenia. Je to výborná voľba a základ pre interiérové líniové svietidlá, ktoré je možné vyzbrojiť špeciálnymi optickými systémami. Pre osvetlenie obchodných priestorov sa hodia aj kompaktné líniové systémy, ktoré dokáže LED-SOLAR ponúkať aj vo vysokom krytí IP65.  Pre ich výber a použité optiky sú smerodatné účely ich použitia podľa určených požiadaviek. V prípade predajne tejto čerpacej stanice projektanti zohľadnili existujúci kazetový strop. Základ osvetľovacej sústavy tak tvoria vysoko výkonné vsadené LED svietidlá LED RF40.

Bezpečnosť prevádzky, zníženie prevádzkových nákladov a energetickej náročnosti boli hlavným cieľom, ktorú malo zabezpečiť novo rekonštruované osvetlenie predajne čerpacej stanice.

Užívateľský a aj pracovný komfort zamestnancov zvýšila aj navrhnutá distribúcia svetla zo svietidiel s použitím špeciálnej optiky, čo prispelo k zlepšeniu pracovných podmienok a k celkovému zvýšeniu bezpečnosti pri práci. Nové osvetlenie pribudlo aj v podobe líniových svietidiel osadených do hrán regálov. Osvetlený tovar je výraznejší a lepšie podmienky sú aj pre čítanie textov na obaloch predávaných výrobkov. Modernizácia osvetlenia obchodných priestorov však mala najväčší prínos vo zvýšenej spokojnosti zákazníkov.

LED svietidlá pre osvetlenie čerpacej stanice priniesli celkovú úsporu elektrickej energie viac ako 60%.

Zákazník

AMM Prešov, s.r.o., Prešov

crossmenu