Pre osvetlenie skladových priestorov, nevynímajúc osvetlenie mraziarenských skladov, platia všeobecné osvetľovacie normy a predpisy. LED svietidlá pre skladové hospodárstvo so svojimi modernými optickými systémami umožňujú zohľadniť rozmanitosť pracovných úkonov a skladovaných tovarov a materiálov. Predstavitelia spoločnosti FEGA MARK, s.r.o., Ploské sa rozhodli pre modernizáciu osvetlenia svojich skladových priestorov a návrh osvetľovacej sústavy zverili odbornému personálu spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o..

Osvetlenie mraziarenských skladov - návrh

Osvetlenie mraziarenských skladov musí zodpovedať štandardným požiadavkám kladeným na osvetlenie z hľadiska plnenia zrakovej úlohy. Zodpovední projektanti sa preto musia oboznámiť s charakterom prevádzky v danom sklade. Musia poznať dĺžku pobytu zamestnancov v skladových priestoroch a spôsob ukladania materiálov. Zaujímajú ich aj použité regálové systémy, ich výška a rozloženie v priestore. Nemenej dôležité sú aj možnosti osvetlenia skladu prirodzeným denným svetlom prostredníctvom okien, svetlíkov či svetlovodov. Neprítomnosť denného svetla radikálne mení charakter osvetľovacej sústavy. Až po zistení všetkých týchto skutočností je možné prikročiť k vlastnému návrhu projektu pre osvetlenie skladových priestorov.

Je samozrejmosťou, že pracovníci projekčnej kancelárie spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. pred návrhom osvetľovacej sústavy vykonávajú obhliadku priestorov na mieste. Získavajú informácie od kompetentných prevádzkových pracovníkov a realizujú vlastné merania. A až po zistení skutkového stavu sa začne vlastná výpočtárska práca.

Je zrejmé, že práve takýto zodpovedný prístup robí dobré meno spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. a upevňuje dôveru klientov v profesionalitu výrobcu.

Svietidlá pre skladové hospodárstvo

Pre osvetlenie skladových priestorov navrhujú projektanti LED-SOLAR-u svietidlá hneď niekoľkých modelových radov. Najviac preferované sú výrobky modelového radu LED Industry určené pre rôznorodé použitie v priemysle. Ďalšou výbornou voľbou je základ v interiérových líniových svietidlách modelového radu LED Shape, ktoré sa po vyzbrojení špeciálnymi optickými systémami výborne hodia práve pre osvetlenie skladov. Pre ich výber a použité optiky sú smerodajné účely ich použitia. Na osvetlenie čela regálových skladov sú vhodné líniové LED svietidlá s asymetrickými optikami. Do ťažších podmienok v interiéroch či exteriéroch sú určené svietidlá LED Industry.

Bezpečnosť prevádzky, zníženie prevádzkových nákladov a energetickej náročnosti boli hlavným cieľom rekonštrukcie osvetlenia v skladových priestoroch K.O.CH.S. spoločnosti s ručením obmedzeným Prešov. Pre osvetlenie mraziarenských skladov boli použité svietidlá z priemyselného programu LED Industry SII.

Osvetlenie mraziarenských skladov spoločnosti FEGA MARK sa realizuje postupne v niekoľkých etapách. Prevádzková spoľahlivosť svietidiel v náročných podmienkach mraziarní primäla investora k výmene osvetlenia v ďalšej skladovej hale. Okrem splnenia noriem pre osvetlenie bolo cieľom zabezpečenie zrakového komfortu skladových pracovníkov.

Zákazník

FEGA MARK, s.r.o., Ploské

crossmenu