Pre osvetlenie skladových priestorov platia všeobecné osvetľovacie normy a predpisy. LED svietidlá pre skladové hospodárstvo so svojimi modernými optickými systémami umožňujú zohľadniť rozmanitosť pracovných úkonov a skladovaných tovarov a materiálov. Predstavitelia spoločnosti LIMO ŠPES, s.r.o. sa rozhodli pre modernizáciu svojich skladových priestorov a návrh osvetľovacej sústavy zverili odbornému personálu spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o..

Osvetlenie skladových priestorov - návrh

Každá osvetľovacia sústava, osvetlenie skladových priestorov nevynímajúc, musí zodpovedať štandardným požiadavkám kladeným na osvetlenie z hľadiska plnenia zrakovej úlohy. Zodpovední projektanti sa preto musia oboznámiť s charakterom prevádzky v danom sklade. Musia poznať dĺžku pobytu zamestnancov v skladových priestoroch a spôsob ukladania materiálov. Zaujímajú ich aj použité regálové systémy, ich výška a rozloženie v priestore. Nemenej dôležité sú aj možnosti osvetlenia skladu prirodzeným denným svetlom prostredníctvom okien, svetlíkov či svetlovodov. Až po zistení všetkých týchto skutočností je možné prikročiť k vlastnému návrhu projektu pre osvetlenie skladových priestorov.

Je samozrejmosťou, že pracovníci projekčnej kancelárie spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. pred návrhom osvetľovacej sústavy vykonávajú obhliadku priestorov na mieste. Získavajú informácie od kompetentných prevádzkových pracovníkov a realizujú vlastné merania. A až po zistení skutkového stavu sa začne výpočtárska práca.

Je zrejmé, že práve takýto zodpovedný prístup robí dobré meno spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. a upevňuje dôveru klientov v profesionalitu výrobcu.

LED svietidlá

Pre osvetlenie skladov navrhujú projektanti LED-SOLAR -u svietidlá hneď niekoľkých modelových radov. Najviac preferované sú výrobky modelového radu LED Industry určené pre rôznorodé použitie v priemysle. Ďalšou výbornou voľbou je základ v interiérových líniových svietidlách modelového radu LED Shape, ktoré sa po vyzbrojení špeciálnymi optickými systémami výborne hodia práve pre osvetlenie skladov. Pre ich výber a použité optiky sú smerodajné účely ich použitia. Na osvetlenie čela regálových skladov sú vhodné líniové LED svietidlá s asymetrickými optikami. Do ťažších podmienok v interiéroch či exteriéroch sú určené svietidlá LED Industry.

Nové osvetlenie skladových priestorov prinieslo spoločnosti LIMO ŠPES, s.r.o. výraznú úsporu nákladov na údržbu a spotrebovanú elektrickú energiu. Pri rekonštrukcii osvetlenia boli použité svietidlá z priemyselného programu LED Industry SII.

Zákazník

LIMO ŠPES, s.r.o.

crossmenu