Osvetlenie skladu syrov bolo v poradí ďalšou plánovanou investíciou vedenia spoločnosti MILK-AGRO, spol. s r.o., ktorá prispela k modernizácii osvetlenia v rôznych častiach výrobných priestorov tejto potravinárskej spoločnosti. Aj pre osvetlenie skladu syrov platia všeobecné osvetľovacie normy a predpisy pre skladové hospodárstvo. LED svietidlá určené pre sklady so svojimi modernými optickými systémami umožňujú zohľadniť rozmanitosť pracovných úkonov a skladovaných tovarov a materiálov. Predstavitelia spoločnosti  MILK-AGRO sa po rozhodnutí o modernizácii svojich skladových priestorov obrátili s požiadavkou na návrh novej osvetľovacej sústavy na odborníkov spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o..

Osvetlenie skladu syrov– návrh

Každá osvetľovacia sústava, osvetlenie skladových priestorov nevynímajúc, musí zodpovedať štandardným požiadavkám kladeným na osvetlenie z hľadiska plnenia požadovanej zrakovej úlohy. Zodpovední projektanti sa preto musia oboznámiť s charakterom prevádzky v danom sklade. Musia poznať dĺžku pobytu zamestnancov v skladových priestoroch a spôsob ukladania materiálov. Zaujímajú ich aj použité regálové systémy, ich výška a rozloženie v priestore. Nemenej dôležité sú aj možnosti osvetlenia skladu prirodzeným denným svetlom prostredníctvom okien, svetlíkov či svetlovodov. Až po zistení všetkých týchto skutočností je možné prikročiť k vlastnému návrhu projektu pre osvetlenie skladových priestorov.

Je samozrejmosťou, že pracovníci projekčnej kancelárie spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. pred návrhom osvetľovacej sústavy vykonávajú obhliadku priestorov na mieste. Získavajú informácie od kompetentných prevádzkových pracovníkov a realizujú vlastné merania. A až po zistení skutkového stavu sa začne výpočtárska práca. Je jedno, či sa jedná o náročné priemyselné osvetlenie, či osvetlenie skladu. Je zrejmé, že práve takýto zodpovedný prístup robí dobré meno spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. a upevňuje dôveru klientov v profesionalitu výrobcu.

Svietidlá pre skladové hospodárstvo

Pre osvetlenie skladu navrhujú projektanti LED-SOLAR -u svietidlá hneď niekoľkých modelových radov. Najviac preferované sú výrobky modelového radu LED Industry určené pre rôznorodé použitie v priemysle. Ďalšou výbornou voľbou je základ v interiérových líniových svietidlách modelového radu LED Shape, ktoré sa po vyzbrojení špeciálnymi optickými systémami výborne hodia práve pre osvetlenie skladu. Pre ich výber a použité optiky sú smerodatné účely ich použitia. Na osvetlenie čela regálových skladov sú vhodné líniové LED svietidlá s asymetrickými optikami. Do ťažších podmienok v interiéroch či exteriéroch sú určené svietidlá LED Industry.

Bezpečnosť prevádzky, zníženie prevádzkových nákladov a energetickej náročnosti boli hlavným cieľom, ktorú malo zabezpečiť rekonštruované osvetlenie skladu syrov spoločnosti MILK-AGRO. Pre novú sústavu osvetlenia boli použité vysoko výkonné líniové svietidlá z programu LED Shape.

Užívateľský a pracovný komfort zamestnancov zvýšila aj navrhnutá špeciálna distribúcia svetla zo svietidiel s použitím špeciálnej optiky, čo prispelo k zlepšeniu manipulácie s tovarom vo vertikálnej rovine a k celkovému zvýšeniu bezpečnosti pri práci.

Zákazník

MILK-AGRO, spol. s r.o.

crossmenu