Pod heslom GOOD IDEA SLOVAKIA vystavovali svoje originálne produkty vybraní výrobcovia zo Slovenska na najvýznamnejšej domácej výstave v oblasti elektrotechniky ELO SYS 2019. Organizátorom tohto medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií bola opäť spoločnosť Expo Center, a.s. Trenčín. LED svietidlá pre dopravu a priemysel spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. z Prešova ani tu nemohli chýbať.

Toto významom aj veľkosťou najväčšie obchodno - prezentačné podujatie elektropriemyslu na Slovensku sa konalo v dňoch 19. - 24.05.2019 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre. Medzi vystavovateľmi sa iste nestratila ani spoločnosť LED–SOLAR, s.r.o.. Rozhodla sa predstaviť svojimi produktami určenými pre realizáciu osvetľovacích sústav v podmienkach cestnej a železničnej dopravy a vybraných odvetví priemyslu.

LED svietidlo = kvalita

LED svietidlá pre dopravu a priemysel, ich špecifická konštrukcia a koncept z dielne slovenskej spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. zaujali. Návštevníci sa mohli dozvedieť viac o trendoch v oblasti osvetlenia a optimalizácie nových i existujúcich svetelných sústav v praxi. Odbornej i laickej verejnosti sa venovali počas troch dní predovšetkým odborníci z konštrukčnej kancelárie LED-SOLAR-u a projektanti osvetľovacích sústav. Podnikovej filozofii zameranej na kvalitu sú podriadené aj konštrukčné postupy a výber kvalitných súčiastok pre každé vyvíjané LED svietidlo. Portfólio dodávateľov súčiastok pre originálne prešovské LED svietidlá pripomína exkluzívny klub svetových i domácich špičiek - výrobcov elektrotechnických komponentov. Aj táto skutočnosť prispieva k výbornému renomé spoločnosti LED-SOLAR. Nízky počet reklamácií a vysoké úžitkové vlastnosti či výborné odozvy zo strany klientov spoločnosti LED-SOLAR hovoria samé za seba.

Špeciality vlastnej výroby

Prezentácia úspešných realizácií predovšetkým v náročných prevádzkových podmienkach dopravy a priemyslu presvedčili návštevníkov výstavy o vysokých nárokoch na kvalitu konštruktérskej práce. Medzi produkty, ktoré najviac zaujali, určite patrí celonerezové LED svietidlo určené pre využitie v cestných tuneloch. V ničom však nezaostávali ani výrobky určené do agresívneho prostredia chemických výrob alebo do náročných podmienok kameňolomov...

Veľký záujem návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia o LED svietidlá určené pre dopravu a priemysel z domácej produkcie príjemne prekvapil a spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. sa teší na nových obchodných partnerov a realizáciu ďalších náročných projektov.

crossmenu