Požiadavka na kvalitné osvetlenie výrobnej haly bola zaradená medzi plánované investície spoločnosti MILK-AGRO, spol. s r.o.. Vedenie spoločnosti prikročilo k modernizácii osvetlenia v rôznych častiach výrobných priestorov tejto potravinárskej spoločnosti. Základom modernizácia mali byť spoľahlivé a efektívne LED svietidlá. Pre priemyselné osvetlenie platia všeobecné osvetľovacie normy a predpisy. LED svietidlá určené pre výrobu so svojimi modernými optickými systémami umožňujú zohľadniť rozmanitosť pracovných úkonov. Predstavitelia spoločnosti  MILK-AGRO sa po rozhodnutí o modernizácii svojich výrobných priestorov obrátili s požiadavkou na návrh novej osvetľovacej sústavy na odborníkov spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o..

Osvetlenie výrobnej haly – návrh

Každá osvetľovacia sústava určená pre osvetlenie výrobnej haly musí zodpovedať štandardným požiadavkám kladeným na osvetlenie z hľadiska plnenia požadovanej zrakovej úlohy. Zodpovední projektanti sa preto musia oboznámiť s charakterom prevádzky v danom výrobnom priestore. Musia poznať charakter výrobnej činnosti a úlohy zamestnancov na jednotlivých pracoviskách. Zaujímajú ich aj využívané technológie, stroje a zariadenia a rozloženie v priestore. Nemenej dôležité sú aj možnosti osvetlenia výrobnej haly prirodzeným denným svetlom prostredníctvom okien, svetlíkov či svetlovodov. Až po zistení všetkých týchto skutočností je možné prikročiť k vlastnému návrhu projektu pre osvetlenie výrobných priestorov.

Je samozrejmosťou, že pracovníci projekčnej kancelárie spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. pred návrhom osvetľovacej sústavy vykonávajú obhliadku priestorov na mieste. Získavajú informácie od kompetentných prevádzkových pracovníkov a realizujú vlastné merania. A až po zistení skutkového stavu sa začne výpočtárska práca. Je jedno, či sa jedná o náročné priemyselné osvetlenie, či osvetlenie skladu. Je zrejmé, že práve takýto zodpovedný prístup robí dobré meno spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. a upevňuje dôveru klientov v profesionalitu výrobcu.

Svietidlá pre priemysel

Pre osvetlenie výrobnej haly navrhujú projektanti LED-SOLAR -u svietidlá hneď niekoľkých modelových radov. Najviac preferované sú výrobky modelového radu LED Industry určené pre rôznorodé priemyselné osvetlenie. Ďalšou výbornou voľbou je základ v interiérových líniových svietidlách modelového radu LED Shape, ktoré sa po vyzbrojení špeciálnymi optickými systémami. Do výroby výborne hodia aj kompaktné líniové systémy, ktoré dokáže LED-SOLAR ponúkať aj vo vysokom krytí IP65.  Pre ich výber a použité optiky sú smerodatné účely ich použitia podľa určených výrobných operácií.

Bezpečnosť prevádzky, zníženie prevádzkových nákladov a energetickej náročnosti boli hlavným cieľom, ktorú malo zabezpečiť rekonštruované osvetlenie výrobnej haly spoločnosti MILK-AGRO. Pre novú sústavu osvetlenia boli použité vysoko výkonné svietidlá z programu LED Industry SII.

Užívateľský a pracovný komfort zamestnancov zvýšila aj navrhnutá špeciálna distribúcia svetla zo svietidiel s použitím špeciálnej optiky, čo prispelo k zlepšeniu pracovných podmienok a k celkovému zvýšeniu bezpečnosti pri práci. Nové osvetlenie výrobnej haly sa osvedčilo.

Zákazník

MILK-AGRO, spol. s r.o.

crossmenu