Nové LED osvetlenie predajne spoločnosti MILK-AGRO, spol. s r.o., Prešov prinieslo zákazníkom novú kvalitu nakupovania. Táto výrobná a obchodná spoločnosť  pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. Na celom Slovensku prevádzkuje viac ako 180 predajní a postupne rozširuje svoje obchodné impérium. Mliečne výrobky SABI sa vyznačujú dobrou cenou, vysokou kvalitou a sú u spotrebiteľov veľmi obľúbené a vyhľadávané. Modernizácia osvetlenia obchodných a výrobných priestorov patria k aktivitám spoločnosti, ktoré sú zamerané nielen na zvyšovanie komfortu zákazníkov pri nakupovaní, ale aj na bezpečnosť vlastných zamestnancov. Základom modernizácie mali byť spoľahlivé a efektívne LED svietidlá.

Pre osvetlenie obchodných priestorov platia všeobecné osvetľovacie normy a predpisy. LED svietidlá určené pre obchod so svojimi modernými optickými systémami umožňujú zohľadniť rozmanitosť úloh pri predaji tovaru v predajni. Predstavitelia spoločnosti  MILK-AGRO sa po rozhodnutí rekonštruovať osvetlenie svojich obchodných priestorov obrátili s požiadavkou na návrh novej osvetľovacej sústavy na odborníkov spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o..

LED osvetlenie predajne – návrh

Každá osvetľovacia sústava určená pre osvetlenie predajne musí zodpovedať štandardným požiadavkám kladeným na osvetlenie z hľadiska plnenia požadovanej zrakovej úlohy. Zodpovední projektanti sa preto musia oboznámiť s charakterom prevádzky a činnosťou a úlohami zamestnancov na jednotlivých pracoviskách. Zaujímajú ich aj rozloženie zariadenia v priestore predajne. Nemenej dôležité sú aj možnosti osvetlenia predajne prirodzeným denným svetlom prostredníctvom okien, svetlíkov či svetlovodov. Až po zistení všetkých týchto skutočností je možné prikročiť k vlastnému návrhu projektu pre osvetlenie danej predajne.

Je samozrejmosťou, že pracovníci projekčnej kancelárie spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. pred návrhom osvetľovacej sústavy vykonávajú obhliadku priestorov na mieste. Získavajú informácie od kompetentných prevádzkových pracovníkov a realizujú vlastné merania. A až po zistení skutkového stavu sa začne výpočtárska práca. Je jedno, či sa jedná o náročné priemyselné osvetlenie, či osvetlenie skladu alebo osvetlenie predajne. Je zrejmé, že práve takýto zodpovedný prístup robí dobré meno spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. a upevňuje dôveru klientov v profesionalitu výrobcu.

Svietidlá pre obchod

Pre osvetlenie predajne navrhujú projektanti LED-SOLAR -u svietidlá hneď niekoľkých modelových radov. Najviac preferované sú výrobky modelového radu LED Shape určené pre rôznorodé osvetlenie podľa tovarovej skladby v predajni a použitého zariadenia. Je to výborná voľba a základ pre interiérové líniové svietidlách, ktoré je možné vyzbrojiť špeciálnymi optickými systémami. Pre osvetlenie obchodných priestorov sa hodia aj kompaktné líniové systémy, ktoré dokáže LED-SOLAR ponúkať aj vo vysokom krytí IP65.  Pre ich výber a použité optiky sú smerodatné účely ich použitia podľa určených požiadaviek.

Bezpečnosť prevádzky, zníženie prevádzkových nákladov a energetickej náročnosti boli hlavným cieľom, ktorú malo zabezpečiť rekonštruované osvetlenie predajne spoločnosti MILK-AGRO. V tomto prípade boli pre novú sústavu osvetlenia použité vysoko výkonné svietidlá z programu LED Shape.

Užívateľský a aj pracovný komfort zamestnancov zvýšila aj navrhnutá distribúcia svetla zo svietidiel s použitím špeciálnej optiky, čo prispelo k zlepšeniu pracovných podmienok a k celkovému zvýšeniu bezpečnosti pri práci. Nové osvetlenie predajne potravín na Hlavnej ulici v Prešove sa osvedčilo. K celkovej spokojnosti prispela aj možnosť využitia regulácie intenzity osvetlenia, ktoré je riadené jednoduchým kliknutím vypínača v prednastavených intenzitách. Modernizácia osvetlenia obchodných priestorov však mala najväčší prínos vo zvýšenej spokojnosti zákazníkov.

Zákazník

MILK-AGRO, spol. s r.o.

 

crossmenu