Osvetlenie prístrešku čerpacej stanice v priestoroch Dopravného podniku mesta Prešov sa stalo prvým krokom spolupráce medzi týmto významným mestským podnikom a spoločnosťou LED-SOLAR, s.r.o.. Dopravný podnik mesta Prešov využíva viacero areálov pre parkovanie autobusov a trolejbusov, prípadne ostatnej techniky. Kvalitné osvetlenie tohto charakteru prevádzky je považované za prioritu, aj z dôvodu nepretržitého využívania týchto priestorov.

Osvetlenie prístrešku čerpacej stanice - situácia

V sídle mestského dopravného podniku sa nachádzajú okrem odstavných plôch aj ďalšie prevádzkové budovy a zariadenia. K nim patrí aj vlastná čerpacia stanica pohonných hmôt. Výdajné stojany čerpacej stanice sa nachádzajú pod prístreškami. Tie boli pôvodne osvetlené sodíkovými svietidlami. Kvalita osvetlenia tejto čerpacej stanice však nedosahovala predpísané parametre. Tieto nedostatky osvetlenia plochy pod prístreškom dokázali kontrolné merania, ktoré vykonali v nočných hodinách členovia meracej skupiny spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o.. Manažment Dopravného podniku mesta Prešov sa preto rozhodol tento negatívny stav odstrániť. Na základe výsledkov verejnej súťaže bola spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. požiadaná o vypracovanie návrhu pre nové osvetlenie prístrešku čerpacej stanice pohonných hmôt. Pracovníci projekčného oddelenia LED-SOLAR -u pre túto inštaláciu vybrali svietidlá modelového radu LED Industry SII. Tie sa vyznačujú výborným krytím (IP65), hutnosťou konštrukcie a extrémne kvalitným chladením. Tieto vlastnosti predurčujú použitie svietidiel LED Industry SII aj v tých najnáročnejších podmienkach. Spoločnosť LED-SOLAR poskytuje na všetky svoje produkty päťročnú záruku.

Prínosy

Rekonštrukcia osvetlenia prístrešku čerpacej stanice dopravného podniku nad výdajnými stojanmi pohonných hmôt priniesla radikálne zvýšenie intenzity osvetlenia priestoru pod prístreškom. Vedenie podniku tak prispelo k celkovému zvýšeniu bezpečnosti pri práci a zrakovému komfortu svojich zamestnancov. Prevádzková bezpečnosť bola však len jedným z benefitov tejto drobnej investičnej akcie. V neposlednom rade je potrebné hovoriť aj o radikálnom znížení nákladov na údržbu svietidiel. Kompaktné LED svietidlá sú prakticky bezúdržbové. Žiadne výmeny svetelných zdrojov a zriedkavé čistenie optických častí! Samozrejmosťou je vysoká úspora elektrickej energie.

Profesionálne osvetlenie prístrešku čerpacej stanice pohonných hmôt presvedčilo zodpovedných pracovníkov dopravného podniku o kvalite produktov a odbornom prístupe zamestnancov LED-SOLAR-u.

Zákazník

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

crossmenu