Verejné osvetlenie mesta Levoča a jeho modernizácia využitím LED svietidiel určených pre osvetlenie komunikácií sa uskutočnila s účasťou spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o..

Levoča je súčasťou jedného z najstarších, najucelenejších a najhodnotnejších pamiatkových celkov na Slovensku. Spolu so Spišským hradom, Spišskou Kapitulou a prírodným prostredím vytvára najhodnotnejšiu, historicky neporušenú oblasť stredovekého osídlenia Spiša. Vo svojom rozsahu, rozmanitosti a stupni dochovania nemá obdobu v európskom kontexte, pretože  jednotlivé časti tohto súboru nikdy spolu nesplynuli. Spišský hrad, Spišská Kapitula a Levoča sa zachovali vo svojej úplnej, nezmenenej a autentickej podobe a tvoria celok, aký sa na svete v takomto stave a typovom zastúpení nezachoval.

Jedinečnosť mesta a jeho blízkeho okolia boli vyzdvihnuté v roku 2009 zápisom do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO pod názvom lokality, ktorý znie: „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“.

Predstavitelia mesta venujú starostlivosti o cenné kultúrne a historické pamiatky mimoriadnu pozornosť. Cieľom týchto aktivít je aj verejné osvetlenie mesta. Významným počinom bola rekonštrukcia pôvodného historického osvetlenia v centre mesta a parku, na ktorom sa podieľala aj spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o.. Konštruktéri spoločnosti pre túto modernizáciu vyvinuli špeciálne LED svetelné zdroje, ktoré sa montovali do korpusov svietidiel  schválených pamiatkármi. Dizajnové stĺpy pre historické jadro a vlastnú montáž zabezpečovala prešovská spoločnosť O.S.V.O. Prešov s.r.o..

Verejné osvetlenia mesta - modernizácia

Zámerom vedenia mesta nie je len sústrediť sa na samotné historické jadro. Z dôvodov zvyšovania kvality služieb občanom sa Levoča rozhodla, že sa bude verejné osvetlenie mesta postupne po etapách modernizovať. Celková rekonštrukcia leží na pleciach správcu osvetlenia, ktorým je mestský podnik Technické služby mesta Levoča. Po skúsenostiach s kvalitou služieb poskytovaných spoločnosťou LED - SOLAR, s.r.o. sa Technické služby mesta Levoča rozhodli prizvať tohto prešovského výrobcu LED svietidiel do verejnej súťaže na verejné osvetlenie mesta.

LED svietidlá z Prešova

Projekt v celej jeho šírke pozostával z dodávky svietidiel pre verejné osvetlenie vo viacerých častiach mesta. V rámci modernizácie osvetlenia ciest a chodníkov boli použité vysoko spoľahlivé LED svietidlá z modelového radu LED Street SII. Okrem spoľahlivosti a nízkych prevádzkových nákladov vyniká LED svietidlo LED Street SII predovšetkým integrovanými klapkami pre odclonenie parazitného svetla. Má to veľký význam z hľadiska bezpečnosti premávky, pretože tieto LED svietidlá neoslňujú vodičov motorových vozidiel. Nešlo však len o výmenu svietidiel pôvodného osvetlenia, ale aj o výstavbu novej osvetľovacej sústavy v novovznikajúcej IBV v časti Za sédriou.

Verejné osvetlenie mesta dnes vo viacerých častiach Levoče slúži k veľkej spokojnosti občanov i početných domácich a zahraničných návštevníkov.

Zákazník

Mesto Levoča

 

crossmenu
×
PORADENSTVO ZADARMO

PORADENSTVO ZADARMO

Ak máte záujem o bezplatné technické poradenstvo, nechajte nám svoj email (a telefón) a my vás budeme kontaktovať.

Odoslaním formulára súhlasím, aby spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. získala a spracúvala moje osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára a to za účelom riešenia mojej požiadavky v rámci služieb spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o.. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.