Osvetlenie kostola a modernizácia verejného osvetlenia boli spoločným a dlhodobým zámerom predstaviteľov obce Lehota pre zvýšenie komfortu služieb občanom. LED svietidlá od spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. nahradili pôvodné sodíkové výbojky.

Na území obce Lehota sa zachovalo niekoľko historických pamiatok, ktoré sú dôležité pre poznanie miestnej histórie v dejinných súvislostiach. Objekty so zaujímavou minulosťou dotvárajú scenériu obce a krajiny. Preto je dôležité využiť odbornosť realizátorov, aby pri osvetľovaní historických stavieb vynikli ich architektonické zvláštnosti a aby sa správnym osvetlením zvýraznila ich krása.

Osvetlenie kostola - svietidlá

Zámerom obecného zastupiteľstva bolo priblížiť a skrášliť dominanty obce pre jej obyvateľov a všetkých, ktorí obcou prechádzajú v dennom i nočnom čase.  Najvýznamnejšou pamiatkou obce Lehota je rímskokatolícky kostol sv. Anny. Je to barokovo-klasicistická jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom a južnou prístavbou, ktorá bola postavená v rokoch 1750-1755. Začiatkom 19. storočia bola rekonštruovaná, v 20. storočí rozšírená prístavbou na južnej strane svätyne. Veža s kostolnými zvonmi a s nárožnými lizénami je zakončená ihlanom.

Využitie moderných osvetľovacích technológií je v dnešnom čase samozrejmosťou. Predstavitelia obecného úradu sa rozhodli prizvať známeho prešovského výrobcu LED svietidiel do verejnej súťaže na osvetlenie pamiatok obce. Rozhodovala kvalita a cena realizácie, pre ktorú bolo zvolené jednoduché a efektívne riešenie. Osvetlenie fasády kostola sv. Anny je riešené sústavou smerových reflektorov radu LED Flood SII, ktoré sú umiestnené pred priečelím stavby. Riešitelia osvetlenia sa snažili o súhru farby fasády a svetla. Preto bola pre osvetlenie kostola zvolená teplá biela.

LED svietidlá z Prešova

V rámci modernizácie osvetlenia ciest a chodníkov sú v obciach mnohokrát požadované aj svietidlá pre osvetlenie kultúrnych a historických pamiatok. Spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. vyvinula na tento účel vysoko spoľahlivé LED svietidlá z modelového radu LED Flood SII. Okrem spoľahlivosti a nízkych prevádzkových nákladov vyniká smerové LED svietidlo LED Flood SII predovšetkým integrovanými klapkami pre odclonenie parazitného svetla. Dokonca je možné doplniť svietidlo o ďalšie klapky v prípade potreby. Má to veľký význam z hľadiska bezpečnosti premávky, pretože tieto LED svietidlá neoslňujú vodičov motorových vozidiel.

Modernizácia verejného osvetlenia, ako aj osvetlenie kostola sv. Anny prinieslo obci Lehota nemalú úsporu nákladov na prevádzku a energie a zvýšenie atraktivity a komfortu pre občanov a návštevníkov.

Zákazník

Obec Lehota

crossmenu