Výrazné skrášlenie obce Ladice očakávali jej predstavitelia od čiastočnej rekonštrukcie sústavy verejného osvetlenia, ktoré mali priniesť nové dizajnové LED svietidlá.  Pôvodná sústava verejného osvetlenia obsahovala svietidlá, ktoré postupne morálne i technicky zastarali a jedno po druhom časom odchádzali na "zaslúžený odpočinok". Konvenčnú osvetľovaciu technológiu bolo potrebné nahradiť niečím novším, kvalitnejším a predovšetkým úspornejším.

Reprezentantov obce Ladice oslovila ponuka obchodných zástupcov spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. v podobe LED svietidiel určených pre osvetľovanie verejných priestranstiev, parkov, zelených plôch a podobne. Vynikajúce renomé majú osvedčené LED svietidlá z modelového radu svietidiel LED Circle. Aj keď ich zatiaľ do sústav pre verejné osvetlenie v mestách a obciach nebolo nainštalovaných veľa, reklamácie na tento typový rad svietidiel sú vskutku minimálne.

Dizajnové LED svietidlá - popis

LED svietidlá skupiny LED Circle vynikajú elegantným dizajnom. Kruhové telo svietidla z hliníkovej zliatiny umožňuje efektívne chladenie LED modulov. Táto skutočnosť významne predlžuje dobu živostnosti LED svietidla a zvyšuje jeho spoľahlivosť. Kvalita svietidla LED Circle spočíva v použití špičkových komponentov renomovaných svetových výrobcov. Na kvalitné hliníkové spoje sú implementované LED diódy amerického výrobcu CREE. Optický systém svietidla je zabezpečený využitím výrobkov fínskej spoločnosti LEDiL, ktorá predstavuje svetovú špičku vo výrobe optických systémov pre LED svietidlá. Do svietidiel LED Circle sa montujú kvalitné elektronické predradníky globálnej značiek Mean Well. Podľa okolností alebo podľa požiadaviek zákazníkov sa tieto dizajnové LED svietidlá môžu dodávať v rôznych farebných vyhotoveniach.  

Prínosy

Celkovo priniesla rekonštrukcia osvetlenia obce niekoľko významných výhod. Tie sa prejavili v nezanedbateľnej úspore spotrebovanej elektrickej energie, ktorá presiahla 50%. Nové dizajnové LED svietidlá znamenajú aj zníženie celkových ročných nákladov na údržbu. Nová LED sústava verejného osvetlenia zabezpečila vyššiu rovnomernosť a intenzitu osvetlenia osvetľovaných plôch. V konečnom dôsledku to znamená väčšiu bezpečnosť pohybu všetkých účastníkov cestnej premávky po obecných komunikáciách. A v neposlednom rade netreba zabúdať na prevenciu kriminality.

V Ladiciach úspešne osvetlili svietidlami typového radu LED Circle prístupovú cestu a priestranstvo v okolí kostola. Dizajn svietidiel zaujal tak, že sa rozhodli použiť tieto dizajnové LED svietidlá aj pre osvetlenie priestoru námestia.

Zákazník

Obec Ladice

crossmenu