Úzka spolupráca medzi Správou železniční dopravní cesty (ďalej SŽDC) v Českej republike a spoločnosťou ProAlter, s.r.o. Bratislava priniesla zaujímavý projekt. Pracovníkov SŽDC dlhodobo trápia staré a z veľkej časti už nefunkčné svetelné tabule. Ešte v roku 2017 spustený pilotný projekt posúdenia vhodnosti využitia LED technológie pre konštrukciu svetelných tabúľ určených na označovanie staničných budov. Spoločnosť ProAlter, s.r.o. je obchodným zástupcom spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. pre SŽDC. Výrobca komplexného železničného osvetľovacieho systému dostal za úlohu navrhnúť konštrukciu LED svetelných tabúľ tak, aby vyhovovala náročným prevádzkovým podmienkam Železníc.

Štartom projektu bolo posúdenie technického stavu svetelných tabúľ používaných na Českých dráhach v súčasnosti. Ich základom je nosný oceľový rám opatrený elektovýzbrojou. Čelné plastové dosky s popiskami sú ukotvené v hliníkovom alebo pozinkovanom oceľovom rámiku. Takto konštruované jednostranné alebo obojstranné svetelné tabule sú presvecované pomocou lineárnych žiariviek. Pretrvávajúce problémy s nevhodným konštrukčným a spojovacím materiálom, krycími plastmi a samolepiacimi fóliami s nízkou životnosťou priniesli potrebu návrhu nových modelov presvetlených tabúľ. Zavážila aj požiadavka na zníženie energetickej spotreby a celkové zníženie prevádzkových nákladov z dôvodu údržby. Preto padlo rozhodnutie pre využitie modernej a úspornej LED technológie.

Návrh konštrukcie svetelných tabúľ

Pre pilotný projekt boli v spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. navrhnuté a vyhotovené dva druhy svetelných tabúľ. Oproti pôvodným svetelným boxom s lineárnymi žiarivkovými zdrojmi sa testovali „edge“ panely so svetelnými zdrojmi osadenými v ráme a vyžarovaním do boku polykarbonátu. Tieto sa vyznačovali veľkou konštrukčnou tuhosťou, ktorú zabezpečovala sendvičová skladba presvetlenej plochy. Vznikla veľmi elegantná tabuľa s minimálnou hrúbkou, s ktorou sa bezpečne a pohodlne manipulovalo pri montážnych prácach.

Druhým konštrukčným riešením bola takzvaná „backlight“ tabuľa s vyžarovaním zozadu. Základ tvorili LED moduly umiestnené na zadnom paneli svetelného boxu.

Posudzovanie oboch riešení sa realizovalo na základe nasadenia alternatívnych technických riešení svetelných tabúľ do reálnej prevádzky na železničných staniciach ProstějovŠtěpánov.

Víťaz internej súťaže

V pomyselnej súťaži vyhrali jednoznačne svetelné tabule „backlight“. Zavážila predovšetkým prevádzková spoľahlivosť, rovnomernosť osvetlenia podsvecovanej plochy a predovšetkým najvýraznejšia úspora elektrickej energie, ktorá predstavovala u testovaných modelov až 88% oproti žiarivkám.

crossmenu